ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༠༦/༠༦

ཤྷྲི་ལང་ཀའི་སྐྱབས་བྱོལ་བ་ཁག་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུར་རྒྱ་གར་གྱི་རོགས་རམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ཏཱ་མིལ་ནཏུ་ནང་ཤྷྲི་ལན་ཀའི་མེ་སེར་ཡིན་པ་སྐྱབས་བྱོལ་བ་མི་གྲངས་འབུམ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་གནས་སྡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་རང་ཡུལ་ཤྷྲི་ལང་ཀར་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུའི་དཀའ་ངལ་ཁག་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སེལ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་པས་མ་ཚད། ཕྱིར་ལོག་བྱེད་མཁན་སྐྱབས་བྱོལ་བ་ཚོ་བསྐྱར་དུ་གཞིས་ཆགས་བྱ་རྒྱུ་དང་འཚོ་རྟེན་ལས་ཀ་སོགས་མ་ཐོབ་བར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རོམས་རམ་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG