ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

བྱང་ཀོ་རི་ཡས་བར་སྣང་ལ་འཁོར་སྐར་གཏོང་འཆར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡས་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་༨་ནས་༢༥་བར་དུ་འཁོར་སྐར་ཞིག་བར་སྣང་ཁམས་ལ་བཏང་སྟེ། ཁོ་ཚོས་འཛམ་གླིང་གི་སའི་གོ་ལར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་འཆར་ཡོད་ཅེས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་ཀྱང་། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཉི་ཧོང་། ཨ་མི་རི་ཀ་སོགས་ཀྱིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡས་དོན་དངོས་སུ་རྒྱང་འཕེན་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་ཞིག་ཚོད་བྱ་འཆར་ཡོད་པའི་དོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG