ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

ལྕམ་སུ་ཅི་ཡི་ཚོགས་པ་མ་ཡན་མར་གྱི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལྕམ་ཨང་སེན་སུ་ཅི་ཡིས་དབུ་ཁྲིད་དེ་ མེ་ཡན་མར་གྱི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ རང་ཡུལ་དུ་དམངས་གཙོ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་སླད་དུ་ འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོའི་རིང་འཐབ་རྩོད་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་མཐར་ ཉེ་དུས་དམངས་གཙོའི་ལམ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་གཞིར་བཟུང་ ད་ཆ་ཁོང་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་གཙོ་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་པ་དེ་བཞིན་ གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པར་འགྱུར་གྱི་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG