ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བཞུགས་སྒར་དུ་ཞབས་རིམ་སྨིན་སྒྲུབ་ཞུས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཚེས་༢༡ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱལ་བའི་མཚན་སྔགས་དང་སྨན་ལྷའི་མདོ་ཆོག་དང་འབྲེལ་སྨན་ལྷའི་གཟུངས་གང་མང་གྲངས་གསོག་གནང་དགོས་པ་གནས་ཆུང་གིས་བཀའ་ལུང་ཕེབས་ཡོད་ཅེས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་མ་ཐག་བོད་ནང་དུ་ཆུང་ས་ནས་མི་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་དང་ཆེ་ས་ནས་མི་གྲངས་གཅིག་སྟོང་བརྒལ་བའི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་འཛོམས་ཏེ་ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་པ་ང་ཚོས་བརྙན་དང་པར་སོགས་ལས་མཐོང་ཐོས་བྱུང་བ་དེ་མཚུངས་དེ་རིང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡང་ཞབས་རིམ་སྨིན་སྒྲུབ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་

XS
SM
MD
LG