ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་པ་ལི་སི་ཏན་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་པ་ལི་སི་ཏན་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དེའི་རྒྱལ་ས་ཤར་ནི་འཇེ་རུ་ས་ལེམ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG