ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་སློབ་ཆེན་ཞིག་ལ་དྲག་སྤྱོད་པས་གཏོར་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

པ་ཀི་སི་ཐན་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཏ་ལི་བན་དྲག་སྤྱོད་པ་ཚོར་འཐབ་རྒོལ་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཚུགས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་དམག་གིས་ཀྱང་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཏ་ལི་བན་དྲག་སྤྱོད་པ་ཚོར་ཕར་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རུང་། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ཚེས་༢༠་ཉིན་ཏ་ལི་བན་དྲག་སྤྱོད་པ་ཚོས་པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་སློབ་ཆེན་ཞིག་ལ་གཏོར་རྒོལ་བྱས་ནས་མི་༡༩་བསད་པ་དེ་ལ་བལྟས་ཚེ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG