ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༧

དྲག་སྤྱོད་པར་རྒོལ་ལན་སློག་པའི་ཁྲིམས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཞིན་ཅང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཨའུ་རུ་མཱུ་ཆི་རུ་ས་གནས་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཐེངས་བཞི་བ་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཐོག་ཞིན་ཅང་ས་ཁུལ་གྱི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ལས་དོན་དང་མི་མང་འཐུས་མིའི་རྒྱུན་ལས་ཚོའི་ལས་བསྡོམ་སྙན་ཞུ་བྱེད་སྐབས། ཞིན་ཅང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་མི་མང་འཐུས་མིའི་རྒྱུན་ལས་འགན་འཛིན་ ཡིས་བརྗོད་རྒྱུར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG