ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།


དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཉི་ཧོང་ནང་ཕེབས་ནས་ཉི་ཧོང་གི་གྲོས་ཚོགས་ནང་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཁྲིམས་བཟོ་བ་ཁག་དང་གསར་འགོད་པ་དེ་བཞིན་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲའི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཁག་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐུ་ཞབས་ལུང་རྟོགས་ལགས་སུ་གནས་་འདྲི་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG