ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༠

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥འི་ནང་གསར་འགོད་པ་༡༡༠བསད་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༥འི་ལོ་འདིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གསར་འགོད་པ་༡༡༠རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་མང་ཆེ་བ་དམག་འཁྲུགས་མེད་པར་ཞི་བདེ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའི་ནང་བསད་ཡོད་འདུག གནས་ཚུལ་འདི་བཞིན་རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྲད་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོཌ་བསྒྲིཌ་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG