ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༥

ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱིས་མིའི་གློ་སྙིང་མཁལ་མཆིན་དགོག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཚོས་སི་རི་ཡའི་ས་ཐོག་ཏུ་གཞི་ཚུགས་ཡོད་པའི་ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་རྙེད་ཡོད་པ་དང་། ཡིག་ཆ་དེར་ཁ་ཆེ་སྐྱེས་པ་ཞིག་གི་ཆུང་མ་ནད་པ་ཞིག་སྐྱོབ་ཐབས་སུ་དྲག་སྤྱོད་པ་དེ་དག་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་མི་གསོན་པ་ཞིག་གི་གློ་སྙིང་མཁལ་མཆིན་བཀོག་སྟེ། བཙོན་པ་དེའི་གློ་སྙིང་མཁལ་མཆིན་ཅི་ཞིག་དགོས་པ་རྣམས་ཁ་ཆེ་སྐྱེས་པ་དེའི་ཆུང་མར་སྦྱར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་ཅིང་། གོང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་༢༠༡༥་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༣༡་ཉིན་བྱུང་རུང་།

XS
SM
MD
LG