ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

ནང་སོག་གི་འབྲོག་པའི་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ནང་སོག་དང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་བར་གྱི་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་དྲག་སྤྱོད་སྤེལ་བའི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་ཡང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་ནང་སོག་གི་འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འདོད་བློ་ཁེངས་པའི་ཐག་གཅོད་མ་བྱས་པར་བརྟེན། ནང་སོག་གི་འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྟ་དང་རྔ་མོ་བཞོན་ནས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་སྒོ་ཁར་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG