ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༠༥/༣༡

གནམ་གཤིས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་ཚོགས་ཆེད་ཨོ་བྷ་མ་པཱེ་རིས་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྷ་རེན་སིའི་རྒྱལ་ས་པཱེ་རི་སི་ནང་ དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་གནམ་གཤིས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐད་ འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆེས་མཐོའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གནང་གི་ཡོད་པ་དེར་ཚོགས་ཞུགས་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་རག་ཨཽ་བྷ་མ་མཆོག་ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཕྱི་དྲོ་ གྲོང་ཁྱེར་དེར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོད་པ་རེད་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG