ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༡༨

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགོ་ཁྲིད་འདས་པོ་ཧུ་ཡོ་བྷང་སྐྱེས་ཏེ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་བྱས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༢༠ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུལ་དེའི་འགོ་ཁྲིད་འདས་པོ་ཧུ་ཡོ་བྷང་སྐྱེས་ཏེ་ ལོ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཧུ་ཡོ་བྷང་གི་ལོ་བརྒྱའི་རྗེས་དྲན་མཛད་སྒོར་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཤི་ཇི་ ཕིང་དང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཆེས་མཐོའི་རྒྱུན་ལས་འཐུས་མི་བདུན་ཡོངས་རྫོགས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཡུ་ཧོ་བྷང་ནི་ལྟ་བ་གུ་ཡངས་ཅན་དང་བཅོས་འགྱུར་ལ་ཕྱོགས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG