ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

ཨ་མི་རི་ཀའི་སི་རི་ཡར་དམག་གཏོང་འཆར་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སི་རི་ཡའི་ས་ཐོག་ཏུ་གཞི་ཚུགས་ཡོད་པའི་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་དྲག་སྤྱོད་པ་ཚོས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་གཏོར་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཚོས་ཧྥ་རི་སིའི་རྒྱལ་ས་ཕེ་རི་སི་དང་ལེ་བྷ་ནན་གྱི་རྒྱལ་ས་བྷེ་རུཏ། ཨི་ཇེབ་དང་ཐུ་ཎི་ཤི་ཡ་སོགས་ལ་གཏོར་རྒོལ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཉེ་ཆར་ཨུ་རུ་སུའི་འགྲུལ་སྐྱེལ་གནམ་གྲུ་ཞིག་གི་ནང་དུའང་འབར་མདེལ་སྦས་གཅོག་བྱས་ནས་མི་༢༠༠་ལྷག་བསད་པ་དང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG