ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༠༩/༢༨

ཐེ་ལེནྜ་གྱིས་རྒྱ་རིགས་གཉིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་པར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒོལ་གཏམ་བཏང་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐད་ལྟ་སྤྱོད་མི་མཐུན་པ་ཅང་ ཡེ་ཕྷེ་དང་ དྷོང་ གུའང་པིང་ལ་ འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གནས་བབས་སྤྲད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ལ་གནས་སྤོ་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ ཐེ་ལེནྜ་གཞུང་གིས་ ཁོང་གཉིས་གློ་བུར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་པར་ རྒྱལ་ཚོགས་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་བཅས་པས་ཁོང་ཁྲོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG