ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

སོ་མྱུལ་གྱི་ལས་དོན་འགོག་རྒོལ་ཟེར་བའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་དོན་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་ཚོར་སོ་མྱུལ་ལས་དོན་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བ་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག དེ་ཡང། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་གཉེར་བའི་གོ་ལའི་གསར་ཤོག་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལ་གཞིགས་ན། བོད་རང་བཙན་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཏ་ལའི་བླ་མའི་ཤུགས་རྐྱེན་འགོག་ཐབས་ཆེད།

XS
SM
MD
LG