ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༥

ཧོང་ཀོང་ནང་ཧུའུ་ཡའོ་པང་ལ་དྲན་གསོ་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་དམངས་གཙོར་དོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་དུ་ཚོགས་འཛོམས་བྱས་ནས་ཕྱི་ཟླ་༡༡པའི་ཚེས་༡༥ཉིན་ཧུའུ་ཡའོ་པང་ལ་དྲན་གསོ་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ནས་ ཧོང་ཀོང་གི་གྲོང་མི་དང་རྒྱ་ནག་སྐམ་སའི་སྤུན་ཟླ་ཚོ་མཉམ་དུ་ཧུའུ་ཡའོ་པང་ལ་དྲན་གསོ་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG