ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༢

བར་མའི་འོས་འདེམས་ནང་དམངས་གཙོ་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་བཞིན་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་བར་མའི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འཐོན་རིམ་ཁག་ལ་གཞིགས་ན་སྙན་གྲགས་ཅན་ལྕམ་ཨང་སན་སུའུ་ཇི་ཡིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་དམངས་གཙོ་མནའ་འབྲེལ་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྟོག་ཞིབ་པ་ཚོས་སྤྱིར་འོས་བསྡུ་དེ་བཞིན་སྔོན་དཔག་ལས་ལེགས་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་ཡིན་ནའང་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་ལ་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་བྱུང་མེད་པ་སོགས་གདེང་འཇོག་འདྲ་མིན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG