ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༠༩/༢༥

མ་ཡན་མར་གྱི་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པར་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་ལམ་བཟང་དུ་གཏོང་འཆར་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་དང་མ་ཡན་མར་གྱི་ད་ལྟའི་སྲིད་གཞུང་དབར་འབྲེལ་ལམ་དེ་ཙམ་ཡག་པོ་མེད་པའི་སྐབས་འདིར་ གལ་ཏེ་མ་ཡན་མར་གྱི་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུའི་རྒྱལ་ཁབ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་ རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་ལམ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG