ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རླུང་འཕྲིན།

འབར་མའི་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པར་འོས་འདེམས་ཀྱི་ཕམ་ཉེས།


གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་འབར་མའི་གཞུང་འཛིན་གཅིག་སྒྲིལ་མཉམ་འབྲེལ་དང་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པའི་ལས་ཚབ་ཚོགས་གཙོས་ཀྱང་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པར་འོས་འདེམས་ཀྱི་ཕམ་ཉེས་བྱུང་བ་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG