ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༡༨

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་ཆུ་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་བཞིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཡོང་སྲིད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་གིས་བོད་མཐོ་སྒང་གི་འཁྱགག་རོམ་ནས་ཆས་པའི་གཙང་ཆུ་ཧ་ཅང་ཁྱོན་འབོར་ཆེན་པོ་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཆེད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས། བོད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མངའ་ཁུལ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོང་ཉེན་ཡོད་ལུགས་ ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་སྔོན་དཔག་བྱེད་བཞིན་འདུག།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG