ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༦/༡༤

ལྡི་ལི་བོད་ཁང་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་གིས་ཉིན་ལྔའི་རིང་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་གོ་སྒྲིག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་དུ་བོད་ཁང་དང་སྨན་རྩིས་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཉིན་ལྔའི་རིང་གི་བགྲོ་གླེང་དང་འགྲེམས་སྟོན་གཏམ་བཤད་སོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ གནའ་རབས་དང་དེང་རབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐོར་ལ་བོད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་མཁས་པ་ཚོས་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང་ གནའ་རབས་དང་་དེང་རབས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་དང་གཏམ་བཤད་དེའི་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་བ་དང་ཀླད་རྩའི་ཚན་རིག་པ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བཅས་ཕེབས་ཡོད་པའི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG