ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༧/༡༩

དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁོངས་ཡིན་པའི་བོད་མི་གཉིས་དམ་དྲག་འོག་ནས་གློད་འཀྲོལ་བཏང་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཤེ་ཇིན་སྤིང་དབྱིང་ཇིའི་ནང་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་བསྐྱོད་ཤུལ་རིང་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་མི་དང་གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེང་སྐབས་དབྱིན་ཇིའི་ནང་ཤེ་ཇིན་སྤིང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མུས་ཡིན་པའི་ཁོངས་ནས་དབྱིང་ཇིའི་རྒྱལ་ཁོངས་ཡིན་པའི་བོད་མི་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཤེ་ཡི་མོ་ཊྲའི་ཁྲིས་ལ་འཕྱར་འཕྱར་བྱས་པར་ཆུ་ཚོད་༢༤་རིང་དམ་དྲག་བཀག་ཉར་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་གློད་འཀྲོལ་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG