ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༧/༢༣

ཞཱི་ཅིང་ཕིང་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་སྐབས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐད་གླེང་སློང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དབྱིན་ཇིའི་ལས་རྩོལ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྐུ་ཞབས་ཇྷེ་རཱ་མི་ ཀོར་བྷེན་གྱིས་ རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞཱི་ཅིང་ཕིང་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ཏེ་ འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་དང་ ཚོང་གི་གནད་དོན་བཅས་ཀྱི་ཐད་གླེང་སློང་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་ དེ་ཡང་ ད་རེས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞཱི་ཅིང་ཕིང་ དབྱིན་ཡུལ་ནང་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་འབྱོར་བའི་སྐབས་ དབྱིན་གཞུང་དང་རྒྱལ་ཁང་བཅས་གཉིས་ཀས་སྣེ་ལེན་ཧ་ཅང་རྒྱས་པོ་བྱས་ཏེ་ རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་དཀའ་རྙོག་གི་གནད་དོན་ཁག་གི་ཐད་གླེང་སློང་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG