ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༡/༢༩

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་གི་ཐོག་འཛམ་གླིང་གི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཐད་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG