ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྨ་ཆུའི་འབྲོག་མང་གི་ཚོང་རྭའི་གནས་བབ་ཐད་ཀྱི་ཞུ་བཏུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མདོ་སྨད་རྨ་ཆུའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡུལ་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག རྨ་ཆུ་རྫོང་སྲིད་གཞུང་གི་སྒོའི་མདུན་དུ་རྨ་ཆུའི་ཕྱུགས་ཟོག་གི་ཚོང་རའི་གནད་དོན་དང་བཟའ་བཅའ་སྲུང་སྐྱོང་གི་གནད་དོན། ཚོང་རྭ་སྒེར་གཅོད་ཀྱི་གནད་དོན་བཅས་ཀྱི་ཐད་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་མཐུན་ཐག་གཅོད་ཅིག་བྱ་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་ཏེ་འབྲོག་པ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཞུ་བཏུགས་བྱེད་བཞིན་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG