ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༠༩/༢༥

ལོ་ཝེལ་ཐཱོ་མཱ་སེ་བོད་ལ་བསྐྱོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་གནང་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་ དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་༡༩༤༩དགུའི་ལོར་ ཨ་མི་རི་ཀའི་རླུང་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་བ་ ལོ་ཝེལ་ཐཱོ་མཱ་སེ་དང་ ཁོང་གི་བུ་ལོ་ཝེལ་ཐཱོ་མཱ་སེ་གཞོན་པ་བཅས་ཕ་བུ་གཉིས་བོད་ལ་བསྐྱོད་དེ་ པར་བརྒྱབས་པ་བརྒྱ་སྐོར་ཙམ་ཞིག་ དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་ ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་༧ནས་འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཡོད་ཅིང་ བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་འགྲེམས་སྟོན་དེ་ ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་གཅིག་བར་བྱ་རྒྱུ་དང་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG