ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༦/༡༤

སྐྱབས་བཅོལ་བའི་དཀའ་རྙོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་སུ་ཛ་ལན་ཌ་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་བྷ་ནང་་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་ཡིས་་འཛམ་གླིང་ནང་ཟིང་འཁྲུག་དང་དྲག་གནོན་གྱི་རྐྱེན་པས་ སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གྲངས་འབོར་ལྡབ་བཞི་ཙམ་འཕར་ཆ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར་ རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་བཅས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་ སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་དགོས་མཁོའི་རོགས་རམ་ལྡང་ངེས་བཞིན་པ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པར་བརྟེན་རོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་དཔལ་འབྱོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG