ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་སྐྱོང་གིས་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་ལས་དོན་ལ་གསལ་བཤད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་༡༠པའི་ཐོག་ དེ་རིང་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི་ཡིག་ཆ་གཉིས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་དང་ལན་འདེབས་དེས་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་ཁ་གསལ་ཏེ་དེ་སྔ་བོད་རང་བཙན་ཡིན་ནའང་ད་ཆ་མི་སེར་སྤེལ་ཡུལ་ལམ་ལུགས་འོག་གནས་ཡོད་པའི་གི་དཀའ་ངལ་ཁག་སེལ་རྒྱུར་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་

XS
SM
MD
LG