ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༠༩/༢༨

བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཐད་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཐད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་སུམ་ཅུ་པ་དེང་སྐབས་ཇི་ནི་ཝ་དུ་འཚོག་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ཚོགས་དུའི་སྐབས།་་ཡོ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་དང་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཇེ་གཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ནན་པོ་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG