ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

ཀིལྣ་ཏྲན་ལ་མཐུན་གྲོགས་ཤིག་གིས་ཨ་རིའི་ཆབ་སྲིད་དང་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐད་སློབ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་ལྕམ་ཧི་ལཱ་རི་ ཀིལྣ་ཏྲན་ དེ་སྔ་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ཡིན་པའི་སྐབས་ཁོང་ལ་ གཞུང་གི་ལས་གནས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཉེ་འབྲེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་མི་ཞིག་གིས་ ཨ་མི་རི་ཀའི་ཆབ་སྲིད་དང་ ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཐད་སློབ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་བྱ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་ལའང་སློབ་སྟོན་བྱས་ཡོད་པ་རེད་ དེ་ཡང་ ལྕམ་ཀིལྣ་ཏྲན་གྱིས་ ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེའི་མཛད་འཁུར་བཞེས་པའི་རིང་ལ་ གཞུང་འབྲེལ་གློག་འཕྲིན་བེད་སྤྱོད་མ་གནང་བར་

XS
SM
MD
LG