ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

ཨ་རིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་བསྒྲིགས་གནང་བའི་བོད་དོན་ཐད་ཀྱི་ཉན་ཞིབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རེས་གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཉིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཊོམ་ལེན་ཊོ་སིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོིབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐད་ཀྱི་གསན་ཞིབ་ཀྱི་འདུ་འཛོམས་ཤིག་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་གོ་བསྒྲིགས་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་ སྐབས་དེར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རི་ཅར་གྷེར་དང་ ཨ་རིའི་བོད་དོན་དམིགས་གསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་ས་ར་སི་ཝལ་དབུས་པའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་གིས་ད་ལྟའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐད་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར

XS
SM
MD
LG