ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

རྒྱ་ནག་གིས་བདེ་སྲུང་གི་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་གྱིས་ཁ་ས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རང་གི་མི་མང་གི་ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བར་དམ་དྲག་བྱེད་པ་སོཌ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བདེ་སྲུང་གི་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་འདུག ཁྲིམས་གཞི་དེ་ནི། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྲིད་གཞུང་ཁག་དང་། ཚོང་པ། དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་པ་ཚོས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པའི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་སྲིད་བྱུས་ཁག་གི་གྲས་སུ་ཡོད་པ་དང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG