ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

བོད་མིའི་སྨྲ་བརྗོད་དང་བསམ་སྤྱོད་རང་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་སྐུལ་མ་བྱས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ཡུ་རོབ་ནང་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དང་ལས་འགུལ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྕམ་ཨ་ལིན་ནའ་ ཡིས་རྒྱལ་ཚོགས་གིས་བོད་ནང་སྨྲ་བརྗོད་དང་བསམ་བརྗོད་རང་དབང་ལ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བྱས་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG