ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

ལྷོ་ཀོ་རི་ཡས་ཉི་ཧོང་དང་འབྲེལ་མཐུད་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་སྣེ་ཁྲིད་བྱས་པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་རྒྱ་ལམ་གསར་རྒྱག་དང་ ཟམ་པ་གསར་རྒྱག་བྱ་རྒྱུས་མཚོན་པའི་རྨང་གཞིའི་འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་ཉི་ཧོང་གིས་ཟབ་ནན་མུ་མཐུད་ བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ལྟོས་པར། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡས། ཨེ་ཤི་ཡའི་འཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་ མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ཏེ། ཉི་ཧོང་དང་འབྲེལ་མཐུད་ གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།

XS
SM
MD
LG