ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

སི་རི་ཡའི་གནའ་ཤུལ་རྩ་ཆེན་པལ་མཱི་ར་དྲག་སྤྱོད་གཏོར་ཉེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེང་སྐབས་དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་སི་རི་ཡ་དང་ཨི་རཀ་གི་ས་ཁོངས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་དྲག་སྤྱོད་པ་ཚོས་བཟུང་ནས་རྩ་བ་ཚུགས་ཡོད་པ་དང་། གཟའ་འཁོར་འདིར་སི་རི་ཡའི་གནའ་མཁར་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་པལ་མཱི་རའི་གནའ་ཤུལ་རྩ་ཆེན་དེ་ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་དྲག་སྤྱོད་པས་བླངས་ཡོད་པས། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཙོས་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་པལ་མཱི་ར་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གནའ་ཤུལ་རྩ་ཆེན་དེ་དྲག་སྤྱོད་པ་ཚོས་རྩ་གཏོར་གཏོང་སྲིད་པའི་བློ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད།

XS
SM
MD
LG