ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

ཨ་རི་གཞུང་གིས་ཀུ་པར་མཚོ་ལམ་འགྲིམ་འགྲུལ་སྒོ་འབྱེད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་༥༠་ལྷག་གི་རྗེས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཧྥུ་ལོ་རི་ཌ་ནས་ཀུ་པར་མཚོ་ཐོག་ཏུ་འགྲིམ་འགྲུལ་བྱ་ཆོག་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་ཅིང་། དེ་སྔ་༡༩༦༠་རེ་གྲངས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀས་ཀུ་པར་ཚོང་འབྲེལ་དམ་བསྒྲགས་ཉེས་ཆད་བཀལ་ནས་བཟུང་སྟེ་ད་བར་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཤིག་གི་རིང་ལ་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཀུ་པ་གཉིས་ལ་ཕྱི་འབྲེལ་དང་ཚོང་དོན་གྱི་འབྲེལ་ལམ་མེད་པར་གྱུར་མོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG