ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གིས་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་གི་ས་ཁུལ་མང་པོའི་ནང་གནས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྡེ་ཁག་གིས་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་ཕོག་པའི་བལ་ཡུལ་གྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ་ཁང་གིས་ཀྱང་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་ཕོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཛ་དྲག་གི་མ་དངུལ་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་

XS
SM
MD
LG