ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

མཚོ་གླིང་བདག་དབང་གི་རྩོད་གླེང་ཁག་ཞི་བའི་ངང་ནས་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

མ་ལེ་ཤི་ཡའི་ནང་འཚོག་བཞིན་ཡོད་པའི་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ ཡུལ་ཁག་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས། ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་ མཚོའི་ནང་། མཚོ་གླིང་བདག་དབང་གི་རྩོད་རྙོག་ཡོད་པ་དེ་དག ཞི་བའི་ངང་ ནས་འགྲིགས་འཇགས་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་། རྩོད་གཞི་ཆེ་བའི་Spratly མཚོ་གླིང་ཁག་གི་ནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG