ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

བལ་ཡུལ་ལ་རོགས་རམ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཇི་ཡོད་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་མཁན་རུ་ཁག་ཆེད་གཏོང་བྱ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཡིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་ ཡིས་སྤེལ་བའི་སྤྱི་བསྒྲགས་ཤིག་གི་ནང་། ཐེབས་རྩ་ཁང་འདིས། ས་འགུལ་གྱི་གནོད་ཚབས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས། བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་རོགས་རམ་ མཁོ་གལ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། བལ་ཡུལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་རུ་ཁག་ གཅིག་ཆེད་གཏོང་བྱ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་སར་ཡིན་ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG