ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༥

མ་ལེ་ཤི་ཡས་མཚོ་གླིང་བདག་དབང་གི་རྩོད་རྙོག་ཐད་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས། ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་མཚོ་གླིང་ཁག རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་ ལ་བདག་གི་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་འདོད་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་དམིགས་པའི་བྱ་ སྤྱོད་ཁག་ལ། སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་དགོས་ལུགས་ཕྷི་ལི་པིན་གྱིས་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་གི་ ཡོད་པར་མ་ལྟོས་པར། གཟའ་འཁོར་རྗེས་མ་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་ཁག་མཐུན་ ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་བསྐྱང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ། ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་ མ་ལེ་ཤི་ཡའི་གཞུང་གི་སྤྱི་བསྒྲགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཤིག

XS
SM
MD
LG