ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བྲོས་བྱོལ་དུ་སོང་བའི་རྒྱ་ནག་གི་ལྐོག་ཟ་བ་མི་བརྒྱའི་མིང་ཐོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་༤་ཚེས་༢༣་ཉིན་རྒྱ་ནག་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་གྱི་ཤོག་ངོས་གཉིས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བྲོས་བྱོལ་དུ་སོང་བའི་མཐོ་རིམ་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཟུར་པ་བརྒྱ་ཐམ་པའི་འདྲ་པར་དང་མིང་ཐོ། ཁོ་ཚོའི་ལོ་ཚད་དང་སྐྱེས་ཡུལ་གྲོང་རྡལ། མི་དེ་ཚོས་སྐད་ཡིག་ཅི་ཞིག་ཤེས་མིན་སོགས་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་རེ་བཀོད་དེ། ཁོ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ཏུ་གོ་གནས་བཟུང་བའི་སྐབས་སུ་དངུལ་སྒོར་ལྐོག་ཟ་བྱས་པ་དང་དབང་ཆ་བེད་སྤྱོད་ལོག་པ་བཏང་བ།

XS
SM
MD
LG