ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ན་འགྲིགས་མིན་རྒྱ་ནག་གིས་ལྕམ་ཁེ་ལིནཊོན་ལ་ཉེན་བརྡ་གཏོང་གི་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབང་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་གསར་ཤོག་ གཉིས་ཀྱིས། ལྕམ་ཁེ་ལིནཊོན་ལ། སྲིད་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུའི་ལས་འགུལ་ སྤེལ་བའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཐལ་མེད་པ་བྱེད་དགོས་ལུགས་ དངོས་སུ་མ་ཡིན་པར་ཤུགས་ཀྱིས་ཉེན་བརྡ་གཏོང་བའི་འབྲི་རྩོམ་དཔར་འགྲེམས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG