ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༢

ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་ནི་གློག་གིས་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་འགད་སྙིགས་དབྱུགས་མཁན་མང་ཤོས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་པའི་ནང་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ནི་གློག་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་འགད་སྙིགས་དབྱུག་མཁན་མང་ཤོས་ཡིན་པ། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་འགད་སྙིགས་ཁོངས་སུ་དངོས་ཆས་གཙོ་བོ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་། ཁྱག་སྒམ། སྐྲ་སྐམ་བྱེད། ཀམ་པུ་ཀྲར་ཡོ་ཆས་སོགས་སྔ་ལོ་མང་ཉུང་ཀྲོན་ས་ཡ་ ༤༡ དང་ཚག ༨ དབྱུགས་ཡོད་པ་དེའི་མ་གནས་ཨ་སྒོར་འཐེར་འབུམ་ ༥༢ གནས་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG