ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༩

རྒྱ་ནག་ལ་རྫས་ལུད་ཀྱིས་ས་ཆུ་འབག་བཙོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་པ་ཚོས་རྫས་ལུད་དང་འབུ་གསོད་དུག་སྨན་བརྒྱབ་སྟེ་ས་ཞིང་འབག་བཙོག་གི་གནས་སྟངས་ལོ་རེ་བཞིན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་གི་ཡོད་ཅིང་། ས་ཞིང་ལ་རྫས་ལུད་དང་འབུ་གསོད་དུག་སྨན་ཅི་ཙམ་བརྒྱབ་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་ས་ཆུ་སོགས་འབོག་བཙོག་ཐེབས་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པས།

XS
SM
MD
LG