ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༦

ཨཽ་བྷ་མ་མཆོག་ཀཱ་རཱེ་བྷི་ཡན་མངའ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཇི་མཱེ་ཁར་ཕེབས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་རག་ ཨཽ་བྷ་མ་མཆོག ཀཱ་རཱེ་བྷི་ཡན་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་ཆེས་མཐོའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཚོགས་ཞུག་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་མཚན་མོ། ཇི་མཱེ་ཁའི་རྒྱལ་ས་ཀིངྶ་ཏྲོན་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG