ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

རྒྱ་ནག་མཚོན་ཆ་ཕྱིར་ཚོང་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་གསུམ་པར་གྱུར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལོ་ཤས་གོང་དུ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་འཇར་མན་ཎི་དང་ཧྥ་རན་སི་གཉིས་འཛམ་གླིང་གི་མཚོན་ཆ་ཕྱིར་ཚོང་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་གསུམ་པ་ཡིན་རུང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་འཛམ་གླིང་གི་མཚོན་ཆ་ཕྱིར་ཚོང་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་གསུམ་པར་གྱུར་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG