ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

རྒྱ་ནག་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་གནད་དོན་ཟུར་འཇོག་དང་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་སྲས་ལ་སྣེ་ལེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་དང་དབྱིན་ཇི་གཉིས་ཀྱིས་ཧོང་ཀོང་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན་གྱི་གྲོས་མཐུན་བཞག་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་སུ་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོར་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པ་དེར་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་དངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད།

XS
SM
MD
LG