ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གཉིས་མཇལ་འཕྲད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཇཱ་ཡེ་ཤཱང་ཀར་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཨཱིས་ལཱ་མ་བྷད་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཏེ། ཁོང་ལ་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁྱིམ་ཚེས་རྒྱལ་ཁབ་པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཅོ་རྡི་རཱིས་ཕེབས་བསུ་དང་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG