ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༣༡

བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ནགས་ལྷ་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་སྐོང་ཚོགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཉི་མ་གསུམ་གྱི་ཚོགས་འདུ་དེར་བོད་ཡིག་མཁས་པ་དང་སློབ་ཕྲུག་སོགས་མི་མང་པོ་ཞིག་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ། སློབ་ཕྲུག་འགའ་རེས་བརྗོད་གཞི་མ་འདྲ་བའི་ཐད་དུ་གཏམ་བཤད་དང་རྩོམ་ཡིག་སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུས་ཡོད་པས། ཐེངས་འདིའི་བགྲོ་གླེང་མདུན་ལྕོགས་ལས་རིམ་ནང་དུ་ཚོགས་འདུ་གོ་སྒྲིག་པ་དང་ཚོགས་བཅར་བ་གཉིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་གླེང་མོལ་ཞུས་ཡོད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG